Estudiante

Convocatorias Oposiciones de Agent Rural en Tarragona

tu seleccion
 •  [x] Oposiciones 
 •  [x] Agent Rural 
 •  [x] Tarragona 
 • Oposicions de Agent Auxiliar Rural Para la Generalitat de Catalunya

  MASTER D
  Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 € al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya...
  • Barcelona, Lleida, Gerona, Tarragona
  • (+) Información
 • Curso de Preparación Oposición Agents Rurals Para la Generalitat de Catalunya

  MASTER D
  Requisitos generales

  Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
  Haver complert 18 anys i no superar els 65
  Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
  Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
  Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
  No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
  Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc
  • Madrid Barcelona Todas
  • (+) Información
 • Oposiciones Cos D - Agents Rurals

  GRUP PREPARAT
  Requisits

  Haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació.

  Tenir la nacionalitat espanyola o ser membre d’un Estat de la Unió Europea.

  Estar en possessió del Graduat en ESO, Graduat Escolar o títol superior o equivalent.

  Estar en possessió del permís de conduir de la categoria B.

  No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol Administració Pública...
  • Tarragona
  • (+) Información
 • Oposiciones Cuerpo de Agentes Rurales

  GRUP PREPARAT
  Requisitos

  Haber cumplido los 18 años y no superar la edad de jubilación.
  Tener la nacionalidad española o ser miembro de un Estado de la Unión Europea.
  Estar en posesión del Graduado en ESO, Graduado Escolar o título superior o equivalente.
  Estar en posesión del permiso de conducir de la categoría B.
  No haber estado separado mediante expediente administrativo del servicio de cualquier Administración Pública...
  • Tarragona
  • (+) Información

Convocatorias Oposiciones de Agent Rural en Tarragona


  Destacados en la categoría AGENT RURAL


  OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES-Tareas de atención al público, informando sobre cuestiones relacionadas con el Negociado, Sección o Departamento al que estén adscritos, así como ...

  + info
  OPOSICIÓN ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES

  A lo largo del año se van convocando oposiciones de administrativo en las diferentes corporaciones locales.Llegar a trabajar como Adminstrativo no es del todo sencillo. Desde el momento en que tomas la decisión de presentarte a las oposicion...

  + info
  OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTOS

  Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur.La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección qu...

  + info
  OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO

  La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Auxiliar Administrativo en la sección de Urbanismo de una Corporación Local....

  + info
  Pocos resultados? .. prueba con su categoría Principal: ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA
  Resultados: 4 cursos Valoración 0