SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 5

Curso de Preparación Oposición Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

Ruta: Oposiciones de Administración Local | Oposiciones de Agent Rural | Oposiciones de Gestión Ambiental |

Madrid Barcelona y Otras Sedes
Consultar Precio

Requisitos

Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea
Haver complert 18 anys i no superar els 65
Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent
Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent
Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques
Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Descripción

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat

Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.

Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.

Temario

Oposiciones relacionadas de CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur....

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent a...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE ANDALUCÍA

La preparación de esta oposición tiene como objetivo que los alumnos matriculados pued...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PATRONATOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONSORCIOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados pue...

OPOSICIONES SUBALTERNO AYUNTAMIENTOS DE GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como objetivo que los alumnos matriculados pued...