SOLICITA INFORMACIÓN
Administración

Oposiciones Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya

> Convocatorias de Administración Local | Oposiciones de Auxiliar Administrativo Local |

A Distancia
Consultar Precio
Requisitos
Requisits

Titulació: Batxillerat elemental, FP I, EGB, ESO (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent
Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell C.
Descripción

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos.

Descripció del procés selectiu

Primera prova. Coneixements teòrics:

1er exercici

Competències professionals. Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.

2n exercici:

Coneixements.

Consta de dues parts:

1era: qüestionari test de 50 preguntes més 5 de reserva, sobre el contingut del temari

2ona: 10 supòsits pràctics breus amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.

Segona prova. Ofimàtica pràctica:

Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en l'elaboració d'un document i en l'aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l'aspirant), Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l'aspirant) així com de les bàsiques del sistema operatiu Windows.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana, si és el cas

Consta de dos exercicis:

1r exercici:

Coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.

2n exercici:

Coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Temario 2017

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PATRONATOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO JCCM

El curso Online para las oposiciones de Auxiliar Administrativo JCCM te ayudará a conseguir l...

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Prepara el acceso de plazas 2012/2013 de auxiliar administrativo . Solo tienes que superar las oposi...

OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA JCCM

En Grupo Aranda Formacion te ayudamos a superar las oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Jun...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONSORCIOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados pue...

CURSO PREPARACIÓN OPOSICIÓN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE CORPORACIONES LOCALES

¿Quieres un trabajo fijo para toda la vida? No te lo pienses más. Prepara con Master-D las oposicion...