SOLICITA INFORMACIÓN
Sanidad Salud foto 1

Oposiciones Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic Ics Hospitals

Ruta: Cursos de Sanidad y Salud | Oposiciones de Enfermería |

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Titulació i altres requisits:

Titulació: Títol de F.P. de tècnic superior en imatge per al diagnòstic o del títol de F.P. II branca sanitària especialitat en radiodiagnòstic, així com del corresponent curs de capacitació del Consell de Seguretat Nuclear.
Nivell de català exigit:: equivalent al certificat nivell intermedi de català (certificat B).

Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos

Temario 2018

Tema 1 L’Institut Català de la Salut. Organització i estructura central i territorial.

Tema 2 Estatut marc. Drets i deures.

Tema 3 Funcions i competències del tècnic especialista de radiodiagnòstic. Organització i gestió de l’àrea de treball.

Tema 4 Informació, confidencialitat i protecció de dades.

Tema 5 Programa de garantia de qualitat. Qualitat radiogràfica. Característiques radiològiques. Radiació difusa. Radiografies defectuoses. Consideracions respecte al pacient.

Tema 6 Higiene laboral i risc professional.

Tema 7 Mesures fonamentals de protecció radiològica de les persones sotmeses a exàmens mèdics: els pacients i els membres del públic.

Tema 8 Instal•lació i utilització d’aparells de raigs X de diagnòstic mèdic.

Tema 9 Classificació del personal professionalment exposat. Mesures de radioprotecció aplicable al personal professionalment exposat. Criteri ALARA.

Tema 10 Límit anual dosi, límit del personal. Casos especials. Situacions extraordinàries.

Tema 11 Classificació de zones en una instal•lació: zona vigilada, zona controlada, zona de permanència limitada, zona d’accés prohibit.

Tema 12 Tècniques radiològiques. Radioscòpia i radiografia.

Tema 13 Instrumental radiogràfic. Classes d’aparells.

Tema 14 Identificació. Processament. El bany revelador, el bany fixador, reaccions químiques.

Tema 15 Tomografia computeritzada. Ecografia. Ressonància magnètica. Gammagrafia. Mamografia. Radiologia diagnòstica i terapèutica.

Tema 16 Projeccions. Centratge. Estructures a identificar. Col•locació del pacient. Examen de tòrax, abdomen, ossos i articulacions.

Tema 17 Digitalització i reconstrucció de les imatges radiogràfiques.

Tema 18 Resposta orgànica total a la radiació. Síndrome hemàtica, gastrointestinal, i síndrome del sistema nerviós central. Reaccions als mitjans de contrasts radiològics.

Tema 19 Efectes sobre l’embrió i el fetus. Efectes tardans de la radiació.

Oposiciones relacionadas de OPOSICIONES TÈCNIC ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC ICS - HOSPITALS


CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN MARBELLA

Este Curso te prepara para trabajar en Clínicas, Hospitales privados, Centros sanitarios, Res...

OPOSICIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Las Oposiciones Auxiliar de Enfermería se imparten de manera semipresencial en Bilbao.Servic...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Un vez superadas las pruebas oficiales, el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería te...

FP OFICIAL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

En este curso aprenderás todo lo necesario para ejercer como auxiliar de enfermería y ejercer una pr...

CURSO PREPARATORIO A ENFERMERO INTERNO RESIDENTE

¿Quieres trabajar como enfermero interno residente ? Si eres diplomado en enfermería y quieres hacer...

CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA - ASISTENCIA Y CUIDADOS CLINICO - SANITARIOS

Desde mediados del siglo pasado, el sector médico ha trabajado para establecer los principios...

CURSO OFICIAL ATENCIÓN SOCIOSANITARIA (GERIATRÍA)

Certificado de Profesionalidad Oficial: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN IN...

CURSO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Edisur, te ofrece realizar el curso de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería que te permitirá...