SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 19

Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya

Ruta: Oposiciones de Administración Local | Oposiciones de Agent Rural |

Oposicions de Agent Auxiliar Rural para la Generalitat de Catalunya
Barcelona | Gerona | Lleida | Tarragona
Consultar Precio

Duración


Fechas de inicio de la oposición: Modalidad abierta

Descripción

Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000 € al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur? Prepara les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Treballa en allò que t’agrada amb la tranquil•litat de tenir una plaça fixa per a tota la vida. Fes-te agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya.

Aquestes oposicions són perfectes per a tu. Aprova-les i treballaràs en allò que més t’agrada al mateix temps que gaudeixes dels avantatges de ser funcionari a Catalunya: estabilitat laboral, bons salaris, horaris flexibles, etc. A Master-D et proporcionem tots els mitjans humans i materials perquè superis amb èxit les oposicions d’agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya. Una feina fixa t’espera.

Requisi

tos

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea

Haver complert 18 anys i no superar els 65

Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent

Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent

Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Temario

Oposiciones relacionadas de OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu profes...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE ANDALUCÍA

La preparación de esta oposición tiene como objetivo que los alumnos matriculados pued...

 OPOSICIONES SUBALTERNOS Y PERSONAL LABORAL

Las Oposiciones Subalternos y Personal Laboral son semipresenciales en BilbaoFUNCIONES...

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Prepara el acceso de plazas 2012/2013 de auxiliar administrativo . Solo tienes que superar las oposi...

OPOSICIONES SUBALTERNO PATRONATOS

La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de...

OPOSICIONES ADMINISTRATIVO

¿Quieres trabajar en Ayuntamientos o corporaciones locales realizando labores administrativas...