Aproximadamente 106 resultados [ 1-20 ]Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


serveis penitenciaris-cos de diplomats de la generalitat

Geh Formacion

INFO GRATIS
OPOSICIONES SERVEIS PENITENCIARIS - COS D'AUXILIARS TÈCNICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
A DISTANCIA

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


estudiosvaloracion medicaasertividadauxiliar de residencia

INFO GRATIS
OPOSICIONES SERVEIS PENITENCIARIS - COS DETÈCNIC D'ESPECIALISTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A DISTANCIA

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


jornadas laborales | forum | horarios compatibleseducación a distancia

INFO GRATIS
OPOSICIONES COS DE TITULATS SUPERIORS I COS DE DIPLOMATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A DISTANCIA

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


jornadas laborales | eduación superior | diplomas

INFO GRATIS
OPOSICIONES AUXILIARS SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESPAÑA, BARCELONA

El objetivo de la preparación de unas oposiciones es la superación de las pruebas selectivas para la obtención de una plaza a la Administración Pública (trabajo seguro, horarios compatibles con la vida familiar y sueldos dignos). El equipo docente de lo forman profesionales cualificados, con titu...


oposicion servicios penitenciariosauxiliars serveis penitenciaris

INFO GRATIS
OPOSICIONES COS DE TITULATS SUPERIORS I COS DE DIPLOMATS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESPAÑA, BARCELONA

es una academia de oposiciones especializada en la preparación de oposiciones y cursos profesionales. El objetivo de la preparación de unas oposiciones es la superación de las pruebas selectivas para la obtención de una plaza a la Administración Pública (trabajo seguro, horarios compatibles con la...


titulados superiores

INFO GRATIS

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAcA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS. Fora de Catalunya la formació és a distància ...


gestion penitenciariaadministracion penitenciariafuncionario sanidad

Geh Formacion

INFO GRATIS
CURSO DE TECNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
SEMIPRESENCIAL - ONLINE
ESPAÑA, BARCELONA

Tots els cursos hi seran impartits de manera pressencial, semipressencial i online. GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS....


gestion penitenciariaadministracion penitenciaria

INFO GRATIS
CURSO DE TECNICS ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ONLINE

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS. Solo se preparan alumnos de Barcelona ...


gestion pnitenciariaadministracion penitenciaria

INFO GRATIS

Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de lalumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves. Preparació de totes les proves físiques. Informació a lalumne de les convocatòries. Orientació en la tram...


orientación laboraltramitacion juridicaauxiliars serveis penitenciarisasertividad

Geh Formacion

INFO GRATIS

Preparació des de casa teva i amb lajuda de personal especialitzat en la matèria. Textos revisats i actualitzats. Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir. Cada unitat didàctica disposa d...


oposicion servicios penitenciariosadministracion penitenciariatecnico servicios penitenciariosauxiliars serveis penitenciaris

Geh Formacion

INFO GRATIS
OPOSICIONES COS DE SUBALTERNS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ESPAÑA, BARCELONA

es una academia de oposiciones especializada en la preparación de oposiciones y cursos profesionales. El objetivo de la preparación de unas oposiciones es la superación de las pruebas selectivas para la obtención de una plaza a la Administración Pública (trabajo seguro, horarios compatibles con l...


cos | personal servicios | subalterns de catalunya

INFO GRATIS

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


gestio generalitat

Geh Formacion

INFO GRATIS

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant. Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs prepa...


gestion pnitenciariaadministracion penitenciaria

Master d

INFO GRATIS

Master-D t_acuteajuda a aconseguir entrar a treballar en el Cos de Gestio de L_acuteAdministracio de la Generalitat de Catalunya amb el curs de preparacio de les oposicions de gestio de L_acuteAdministracio catalana. Aquest curs de preparacio de les oposicions de gestio administrativa de la G...


administracion publica

Geh Formacion

INFO GRATIS
OPOSICIONES TÈCNICS SERVEIS PENITENCIARIS
ESPAÑA, BARCELONA

es una academia de oposiciones especializada en la preparación de oposiciones y cursos profesionales. El objetivo de la preparación de unas oposiciones es la superación de las pruebas selectivas para la obtención de una plaza a la Administración Pública (trabajo seguro, horarios compatibles con l...


tecnico servicios penitenciarios

INFO GRATIS

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


administracion publica

Geh Formacion

INFO GRATIS
OPOSICIONES COS D'ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
A DISTANCIA

Solo preparan alumnos de Catalunya Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jorn...


realizaciónjornada

INFO GRATIS
OPOSICIONES COS AUXILIAR ADMINISTRATIU
ESPAÑA, TARRAGONA

L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. En aquest cas les convoca tant la Generalitat com les Cor...


oposicions | gestion administrativaoposicions generalitat de catalunyadocuments administratius | temari cos administratiu | oposiciones generalitat de catalunyaadministratiu de corporacions locals

INFO GRATIS
Geh Formacion

INFO GRATIS

Cargando...
Cargando...