MASTER D

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PÚBLICO


Todas las Provincias de España

Con el curso de Oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Administración Pública que te ofrecemos en esta sección, adquirirás todos los conocimientos necesarios para poder presentarte a las oposiciones de auxiliar administrativo de cualquier organismo y localidad. De esta manera, con un único......


Pide Información

OPOSICIONES COS AUXILIAR ADMINISTRATIU


España: TARRAGONAMatrícula abierta

L?Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d?una oposició.
Què és una oposició?
És un sistema de selecció de personal que utilitza l?Administració Pública per cobrir aquestes places lliures. En aquest cas les convoca tant la Generalitat com les Corporacions Locals: Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals etc.
Què t?ofereix?
o Seguretat en el lloc de treball
o Jornada laboral continua
o Salari aproximat de 1300 euros mensuals
o Possibilitat de promoció interna
o...


Pide Información

CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA


ONLINE España: BARCELONAMatrícula abierta

Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online.


GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.
1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
2. El Govern i l'Administració de lEstat. El poder legislatiu. El poder judicial.
3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
4. L'Administració Pública a l'ord...


Pide Información

CURSO OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LES CORPORACIONS LOCALS


ONLINE España: BARCELONA, GERONA, LLEIDA, TARRAGONAMatrícula abierta

Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a labast de qualsevol persona que sho proposi amb aquest curs de preparació de les oposicions dAuxiliar Administratiu dels Corporacions Locals.
El curs dauxiliar administratiu de les corporacions locals de Catalunya et capacita per superar aquestes oposicions del grupo C2.
Les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places dAuxiliar Administratiu a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats...


Pide Información

CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES


ONLINE España: BARCELONAMatrícula abierta

Todos los cursos se imparten de manera semipresencial y online.


GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100_ DE TU DINERO
Tema 1 Atención al público: Acogida e información al administrado. La información administrativa. Los servicios de información administrativa. Relaciones de la Administración con los administrados. El ciudadano como cliente y destinatario de los servicios y prestaciones pública
Tema 2 Concepto y clases de documentos. Los registros. Concepto y funciones. Los archivos. Concepto y clases. Criterios de ordenación. El a...


Pide Información

OPOSICIONES CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO


España: TARRAGONAMatrícula abierta

La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario. ¿Cómo puedes acceder? Mediante una oposición.
¿Qué es una oposición?
Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir estas plazas libres. En este caso las convoca tanto la Generalitat como las Corporaciones Locales: Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Comarcales etc.
¿Qué te ofrece?
o Seguridad en el lugar de trabajo
o Jornada laboral continua
o Salario aproximado de 1300 euros mensuales
o Posibilidad de promoción interna
o Formación continuada
o...


Pide Información

CURSO DE AUXILIARS ADMINISTRATIUS GENERALITAT DE CATALUNYA


ONLINE España: BARCELONAMatrícula abierta

Todos los cursos se imparten de manera, semipresencial y online.


GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100% DE TU DINERO
I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de lâ¿¿Estat
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions...


Pide Información

CURSO DE ADMINISTRATIVO DE CORPORACIONES LOCALES


ONLINE España: BARCELONAMatrícula abierta

Todos los cursos se imparten de manera semipresencial y online.


GARANTIZAMOS TU PREPARACION HASTA QUE CONSIGAS TU PLAZA O TE DEVOLVEMOS EL 100 _ DE TU DINERO.
Tema 1. La Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho. Estructura y principios generales. El modelo económico de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.
Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización territorial...


Pide Información

OPOSICIONES ADMINISTRATIVO


España: TARRAGONAMatrícula abierta

La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario.
¿Cómo puedes acceder?
Mediante una oposición.
¿Qué es una oposición?
Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir plazas libres de funcionario.
¿Qué te ofrece?
o Seguridad en el lugar de trabajo
o Jornada laboral continua
o Salario aproximado de 1600 euros mensuales
o Posibilidad de promoción interna
o Formación continuada
o Excedencia, días de asuntos propios
o Derecho constitucional. Organización política y administrativa del Esta...


Pide Información

    administracion publicaadministrativo de comunidades autónomas | temari cos administratiu | gestion administrativahelpdeskoposiciones generalitat de catalunya | generalitat de catalunya oposicions | oposicions | oposicions generalitat de catalunya