1. Oposiciones Online
  2. Auxiliar Administrativo
  3. Auxiliar Administrativo Online
  4. Oposicions Auxiliar Administratiu Administracio Publica
OPOSICIONS DE AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L ADMINISTRACIO PUBLICA

Oposicions de Auxiliar Administratiu de L Administració Pública

Oposicions de Auxiliar Administratiu de L Administració Pública MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online

  • Fechas:

    Modalidad abierta


Descripción

Amb aquest curs estaràs preparat per presentar-te a les oposicions d'auxiliar administratiu i administratiu de les corporacions locals a Catalunya i les oposicions d'auxiliar administratiu de l'Estat. Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

Si estudies aquestes oposicions d'auxiliar administratiu podràs aconseguir la teva plaça en ajuntaments, Diputacions, Generalitat de Catalunya, Universitats d'arreu de Catalunya.

Preparem la prova d'informàtica per a opositors. Comptaràs amb un professor expert en la matèria

Vols una feina estable a Catalunya? No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari i fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública.

Aquestes són les places pendents de convocar per la Generalitat de Catalunya:

2.909 places d'Auxiliars Administratius de Catalunya

976 places d'Administratius de Catalunya

Preparació d'Oposicions

27 anys d'experiència

Acadèmies de Preparació

Centres en tota Catalunya

Totes Convocatòries

Prepara't tots organismes i categories

Word i Casos Pràctics

Prepara totes les proves

Formació Adaptada a Tu

Forma d'estudi fàcil i flexible

Èxit d'Aprovats

Excel·lents resultats d'alumnes

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


✍ Metodología

Acadèmia Especialitzada

En oposicions auxiliar administratiu

Temari Administratiu

Actualitzat a la teva convocatòria

Formació Adaptada a Tu

Forma dâ¿¿estudi fàcil i flexible

Casos Pràctics

Preparació específica casos reals

Prova de Word

Preparem la part informàtica

✔ Requisitos Oposicions de Auxiliar Administratiu de L Administració Pública

- Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

- Tenir complerts 16 anys d’edat.

- Per les places d'auxiliar administratiu, estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.

- Per les places d'administratiu, estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent, formació professional de segon grau o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data de publicació de la convocatòria.

- No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.

- No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.

- No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.

- Tenir el certificat de nivell de català exigit. Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.

novedades ingles, funcionarios, administracion publica
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

Supera las oposiciones para Auxiliar Administrativo y Administrativo de Corporaciones Locales con Flou, un buen centro de preparación para las oposiciones es fundamental para superarlas. ¿Estás pensando en presentarte a unas oposiciones? Las de Auxiliar Administrativo y Administrativo de Corporaciones Locales son una buen...


OPOSICIONES FLOU

Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

La oposición de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Sabadell puede ayudarte a construir la vida que deseas, desarrolla tu carrera profesional en la Administración Pública, disfrutando de estabilidad laboral y económica y conciliación laboral y familiar....


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

A lo largo del año se van convocando oposiciones de auxiliar administrativo en las diferentes corporaciones locales. Llegar a trabajar como Auxiliar Administrativo no es del todo sencillo. Desde el momento en que tomas la decisión de presentarte a las oposiciones a auxiliar administrativo hasta el día en que superas el pr...


Curso relacionado de INSTITUT NUMÀNCIA FORMACIÓ

Todos los años el Ayuntamiento de Barcelona convoca plazas de Auxiliar Administrativo. Llegar a trabajar como Auxiliar Administrativo no es del todo sencillo. Desde el momento en que tomas la decisión de presentarte a las oposiciones a auxiliar administrativo hasta el día en que superas el proceso de selección y eres nomb...


Curso relacionado de EDISUR

Te presentamos el programa de Oposiciones Auxiliar Administrativo Ayuntamientos dictado por Edisur. La preparación de esta oposición tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza de Auxiliar Administrativo en una Corporación Loc...


Curso relacionado de MASTER D

¿Estás pensando en presentarte a las oposiciones de auxiliar administrativo de tu localidad? En MasterD te preparamos con éxito para todas las convocatorias de auxiliar administrativo locales, autonómicas y estatales. Contamos con 28 años de experiencia preparando auxiliares administrativos públicos. Nuestra preparación t...


Formación relacionada


Haz tu pregunta