Instituciones Penitenciarias foto 5
Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries

Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries

por MASTER D

  1. Oposiciones de Administración General Del Estado
  2. /
  3. Oposiciones de Instituciones Penitenciarias
  4. /
  5. Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries

Descripción

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant.

Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup C i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior dinstitucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.

Aquest curs per Tècnic Especialista de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, et capacita per superar aquestes proves i obtenir una plaça en el ja nomenat Cos de Tècnic d Institucions Penitenciàries.

Les principals motivacions duna persona que desitgi accedir al Cos de Tècnics d Institucions Penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben: la vigilància del compliment de les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a la assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també la assistència social dels familiars i lliberats.

Aquestes oposicions pels Serveis Penitenciaris, en la seva fase doposició, consisteixen en quatre proves.

La primera prova consta de dos exercicis, el primer és tracta duna prova psicotècnica i el segon un exercici de capacitat física. La segona prova consta de dos exercicis qüestionari tipus test de la part general del temari i de la part específica (100 preguntes cada test). La tercera prova és de coneixements de llengua catalana, i per últim la quarta prova és una prova mèdica.

Master-D posa a la teva disposició un preparador personal i un tutor, altament qualificats, que estaran constantment a la teva disposició. A més et facilitarà tot el temari actualitzat i altres medis i materials que ajudaran a estudiar. I sense oblidar-se que Master-D prepara als seus alumnes amb lexclusiu sistema destudi P8.10 que garanteix notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

No deixis passar més temps, converteix-te en Tècnic Especialista dels Serveis Penitenciaris de Catalunya.

Requisitos Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries

Requisits

Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.

Capacitat necessària per a lexercici de les funcion de les places convocades

No estar inhabilitat per a lexercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lAdministració Pública

Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos dAuxiliars Tècnics, 2 anys dantiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu

Programas Relacionados Instituciones Penitenciarias

OPOSICIONES DE CRIMINÓLOGOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS JURISTAS

¿Quieres conseguir un puesto fijo en el ministerio del interior? Si eres licenciado en derecho y quieres trabajar en instituciones penitenciarias solo tienes que superar las oposiciones de Cuerpo técnico superior de IIPP y conseguir la estabilidad laboral que estas buscando. Tendrás una buena remunera...

OPOSICIONES INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

¿Quieres trabajar en instituciones Penitenciarias? ¿Conseguir un trabajo estable y bien remunerado? ¿Qué labores realizan los ayudantes de instituciones penitenciarias? Los ayudantes de instituciones penitenciarias realizan tareas de reeducación, de vigilancia, de custodia, etc. en cent...

OPOSICIONES DE TRABAJO SOCIAL PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Si quieres trabajar para tu comunidad con la garantía de tener asegurada tu estabilidad laboral una opción muy interesante es superar las oposiciones de trabajo social para instituciones penitenciarias. Se espera que la apertura de nuevos centros penitenciarios en toda España genere una demanda de personal cualificado. ¿Quieres...

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Aprueba las oposiciones de instituciones penitenciarias con la ayuda de Master-D. Ponemos a tu alcance todos los medios disponibles para que superes con éxito las oposiciones de instituciones penitenciarias. En 2.011 se han convocado 60 plazas para las oposiciones penitenciarias. ¡Obtén tu plaza este a...