SOLICITA INFORMACIÓN
Administración del Estado foto 7

Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries

Curso Preparacion Oposicion Tecnics Especialistes Generalitat Catalunya Grup Serveis Penitenciaries
Barcelona | Gerona | Lleida | Tarragona
Consultar Precio

Requisitos

Requisits

Títol de Batxillerat, FPII o equivalent.
Capacitat necessària per a lexercici de les funcion de les places convocades
No estar inhabilitat per a lexercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de lAdministració Pública
Els aspirants pel torn de promoció interna, a més dels requisits deuran ser funcionaris de la Generalitat de Catalunya Cos dAuxiliars Tècnics, 2 anys dantiguitat (o 5 anys i curs formació els que no tinguin titulació) i trobar-se en actiu

Descripción

Has pensat en treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Treballar a les presons és una bona opció per encaminar la teva carrera professional en un sector interessant.

Master-D tajuda a aconseguir la teva plaça en el Cos de Tècnics dels Serveis Penitenciaris gràcies al seu curs preparatori de les oposicions de Tècnic Especialista en Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.

Les oposicions de tècnic especialista en Serveis Penitenciaris a Catalunya pertanyen al Grup C i estan dirigides a totes aquelles persones que volen desenvolupar un treball públic, fixe i ben remunerat, les funcions del qual estan destinades a vetllar per la seguretat interior dinstitucions penitenciàries en dita comunitat autònoma.

Aquest curs per Tècnic Especialista de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, et capacita per superar aquestes proves i obtenir una plaça en el ja nomenat Cos de Tècnic d Institucions Penitenciàries.

Les principals motivacions duna persona que desitgi accedir al Cos de Tècnics d Institucions Penitenciàries han de ser la reeducació i la reinserció social dels presos. Entre les seves funcions més destacades es troben: la vigilància del compliment de les normes de custòdia i retenció dels presos, contribuir a la assistència i satisfacció de les necessitats bàsiques dels interns i també la assistència social dels familiars i lliberats.

Aquestes oposicions pels Serveis Penitenciaris, en la seva fase doposició, consisteixen en quatre proves.

La primera prova consta de dos exercicis, el primer és tracta duna prova psicotècnica i el segon un exercici de capacitat física. La segona prova consta de dos exercicis qüestionari tipus test de la part general del temari i de la part específica (100 preguntes cada test). La tercera prova és de coneixements de llengua catalana, i per últim la quarta prova és una prova mèdica.

Master-D posa a la teva disposició un preparador personal i un tutor, altament qualificats, que estaran constantment a la teva disposició. A més et facilitarà tot el temari actualitzat i altres medis i materials que ajudaran a estudiar. I sense oblidar-se que Master-D prepara als seus alumnes amb lexclusiu sistema destudi P8.10 que garanteix notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

No deixis passar més temps, converteix-te en Tècnic Especialista dels Serveis Penitenciaris de Catalunya.

Temario

CURSOS DESTACADOS DE CURSO PREPARACION OPOSICION TECNICS ESPECIALISTES GENERALITAT CATALUNYA GRUP SERVEIS PENITENCIARIES


OPOSICIONES TRABAJADORES SOCIALES

Curso preparatorio para las oposiciones de trabajo social, impartido de manera semipresencial en Bil...

CURSO PREPARACION OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Aprueba las oposiciones de instituciones penitenciarias con la ayuda de Master-D. Ponemos a tu alcan...

OPOSICIONES TÉCNICO ESPECIALISTA EN PRISIONES DE CATALUÑA

Mensualidades a tu Medida.Modalidad SemipresencialPRUEBAS DE ACCESO...

CURSO DE AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias desempeña funciones de vigilancia y cu...

OPOSICIONES DE CRIMINÓLOGOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS JURISTAS

¿Quieres conseguir un puesto fijo en el ministerio del interior? Si eres licenciado en derecho y qui...

CURSO AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Con este curso podrás prepararte para presentarte a las oposiciones de Instituciones Penitenciarias....

OPOSICIONES DE TRABAJO SOCIAL PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Si quieres trabajar para tu comunidad con la garantía de tener asegurada tu estabilidad laboral una ...

OPOSICIONES AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Prepárate para tener un empleo asegurado y bien remunerado como Ayudante de Instituciones Pen...