Policía Local foto 4

Oposiciones Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Seguridad Pública
  4. /
  5. Oposiciones de Policía Local
  6. /
  7. Oposiciones Agents Guardia Urbana Barcelona
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Barcelona

Requisitos Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Titulació i altres requisits

Titulació: ESO, de graduat/ada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

-Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes.

-Tenir més de 18 anys i no haver fet els 35 .

- Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la classe B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l’inici de la fase de pràctiques.

Temario Oposiciones Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 2020

BLOC A: CONEIXEMENTS DE L`ENTORN

Tema 1 Història de Catalunya (Part 1): De la formació de Catalunya al segle XVIII.

Tema 2 Història de Catalunya (Part 2): La Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

Tema 3 Àmbit sociolingüístic.

Tema 4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

Tema 5 Principals variables de l`estructura econòmica i social de Catalunya.

Tema 6 El canvi social (Part I): immigració i igualtat d`oportunitats dels homes i les dones.

Tema 7 El canvi social (Part II):Les noves tecnologies de la informació.

Tema 8 El canvi social (Part III): L`home i l`equilibri ecològic.

BLOC B: ÀMBIT INSTITUCIONAL

Tema 9 L`Estatut d`Autonomia de Catalunya.

Tema 10 Les institucions polítiques de Catalunya.

Tema 11 El Departament de Justícia i Interior.

Tema 12 L`ordenament jurídic de l`Estat.

Tema 13 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

Tema 14 Les institucions polítiques de l`Estat.

Tema 15 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.

Tema 16 L`organització territorial de l`Estat.

Tema 17 La Unió Europea.

BLOC C: SEGURETAT I POLICIA

Tema 18 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 19 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

Tema 20 La policia de Catalunya: Mossos d`esquadra i policies locals.

Tema 21 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

Tema 22 La funció policial en la investigació de delictes.

Tema 23 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

Tema 24 Codi deontològic policial.

Tema 25 El marc legal de la seguretat de l`Estat: forces i cossos de seguretat.

Tema 26 La construcció d`un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

BLOC D: EL MÓN LOCAL A CATALUNYA

Tema 27 El Règim local a Catalunya

Tema 28 L' Administració local

Tema 29 Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91

Tema 30 Història, societat i cultura del municipi (*)

Descripció del procés selectiu

1er exercici prova cultural.

Mesurar els coneixements de cultura general. La prova durarà com a màxim mitja hora i consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test, un 50_ relatives a coneixements de cultura general i un 50_ relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

2n exercici

Prova de coneixements de català en el cas de no acreditar el nivell B de català.

3r exercici

Proves Físiques: Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de resistència a la força estàtica de l’extremitat superior la força estàtica màxima la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

4t exercici

Proves psicotècniques.

a) PROVA APTITUDINAL.

Tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de l’aspirant.

b) PROVA DE PERSONALITAT

Qüestionaris que mesuren els trets de personalitat i l’adequació d’aquests al perfil professional. Està orientada a avaluar els trets de la personalitat dels aspirants, així com la seva adaptació personal i social.

5è exercici

Proves mèdiques.

Programas Relacionados Policía Local

OPOSICIONES A MOSSOS D` ESQUADRA

Mensualidades a tu Medida. Las Oposiciones a Mossos dEsquadra son semipresenciales en Barcelona....

ERTZAINTZA GOBIERNO VASCO

Ser ertzaina es más que desempeñar un oficio: es cumplir cada día la misión de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Por ello, si hay algo que une a todos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la valentía y el compromiso. Si quieres dedicarte día a día a una labor de tanta relevancia social y optar...

CURSO PREPARATORIO ERTZAINTZA

¿No estarás pensando en trabajar en los cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma vasca? Prepara las oposiciones a la Ertzaintza y consigue tu sueño de tener un trabajo estable y con una remuneración de 2400€ mensuales. Si cumples los requisitos exigidos, prepara las oposiciones para la Policía Autónoma Vasca con Mast...

CURSO DE MOSSOS D ESQUADRA

T’agradaria treballar a la policia autonòmica de Catalunya? Ser mosso d‘esquadra comporta una carrera professional viable i una professió enriquidora, amb un bon salari i una ocupació fixa. El Cos de Mossos d’Esquadra té una trajectòria històrica important. Els seus precedents es remunten fins al segle XVIII. Va ser refos...