Policía Local foto 1

Oposiciones Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Seguridad Pública
  4. /
  5. Oposiciones de Policía Local
  6. /
  7. Oposiciones Agents Guardia Urbana Barcelona
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Barcelona

Requisitos Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Titulació i altres requisits

Titulació: ESO, de graduat/ada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell B.

-Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes.

-Tenir més de 18 anys i no haver fet els 35 .

- Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la classe B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l’inici de la fase de pràctiques.

Temario Oposiciones Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 2019

BLOC A: CONEIXEMENTS DE L`ENTORN

Tema 1 Història de Catalunya (Part 1): De la formació de Catalunya al segle XVIII.

Tema 2 Història de Catalunya (Part 2): La Catalunya contemporània (s. XIX-XX).

Tema 3 Àmbit sociolingüístic.

Tema 4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.

Tema 5 Principals variables de l`estructura econòmica i social de Catalunya.

Tema 6 El canvi social (Part I): immigració i igualtat d`oportunitats dels homes i les dones.

Tema 7 El canvi social (Part II):Les noves tecnologies de la informació.

Tema 8 El canvi social (Part III): L`home i l`equilibri ecològic.

BLOC B: ÀMBIT INSTITUCIONAL

Tema 9 L`Estatut d`Autonomia de Catalunya.

Tema 10 Les institucions polítiques de Catalunya.

Tema 11 El Departament de Justícia i Interior.

Tema 12 L`ordenament jurídic de l`Estat.

Tema 13 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.

Tema 14 Les institucions polítiques de l`Estat.

Tema 15 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.

Tema 16 L`organització territorial de l`Estat.

Tema 17 La Unió Europea.

BLOC C: SEGURETAT I POLICIA

Tema 18 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 19 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.

Tema 20 La policia de Catalunya: Mossos d`esquadra i policies locals.

Tema 21 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.

Tema 22 La funció policial en la investigació de delictes.

Tema 23 La funció policial en seguretat viària i trànsit.

Tema 24 Codi deontològic policial.

Tema 25 El marc legal de la seguretat de l`Estat: forces i cossos de seguretat.

Tema 26 La construcció d`un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

BLOC D: EL MÓN LOCAL A CATALUNYA

Tema 27 El Règim local a Catalunya

Tema 28 L' Administració local

Tema 29 Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91

Tema 30 Història, societat i cultura del municipi (*)

Descripció del procés selectiu

1er exercici prova cultural.

Mesurar els coneixements de cultura general. La prova durarà com a màxim mitja hora i consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test, un 50_ relatives a coneixements de cultura general i un 50_ relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

2n exercici

Prova de coneixements de català en el cas de no acreditar el nivell B de català.

3r exercici

Proves Físiques: Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de resistència a la força estàtica de l’extremitat superior la força estàtica màxima la potència aeròbica màxima i l’agilitat de les persones aspirants.

4t exercici

Proves psicotècniques.

a) PROVA APTITUDINAL.

Tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de l’aspirant.

b) PROVA DE PERSONALITAT

Qüestionaris que mesuren els trets de personalitat i l’adequació d’aquests al perfil professional. Està orientada a avaluar els trets de la personalitat dels aspirants, així com la seva adaptació personal i social.

5è exercici

Proves mèdiques.

Programas Relacionados Policía Local

OPOSICIONES A MOSSOS D` ESQUADRA

Mensualidades a tu Medida. Las Oposiciones a Mossos dEsquadra son semipresenciales en Barcelona....

CURSO DE POLICÍA FORAL PARA NAVARRA

El curso de Policía Foral de Navarra trata los temas exigidos para las convocatorias de las oposiciones de policía de la Comunidad foral. El curso para preparar de las oposiciones de acceso a la Policía Foral de Navarra dota al alumno de los conocimientos necesarios para poder realizar y superar las pruebas que forman parte de e...

CURSO PREPARATORIO ERTZAINTZA

¿No estarás pensando en trabajar en los cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma vasca? Prepara las oposiciones a la Ertzaintza y consigue tu sueño de tener un trabajo estable y con una remuneración de 2400€ mensuales. Si cumples los requisitos exigidos, prepara las oposiciones para la Policía Autónoma Vasca con Mast...

OPOSICIONES POLICÍA LOCAL - MUNICIPAL

¿Quieres ser Policía? Conseguir un trabajo estable, bien remunerado, basado en la protección del ciudadano y el servicio a la comunidad? Los diferentes Ayuntamientos de tu localidad sacan plazas todos los años para obtener un relevo generacional de calidad. En el Centro de Estudios Titulae pue...