1. Oposiciones
  2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  3. Bomberos
  4. Oposiciones Cos Bombers Catalunya
OPOSICIONES COS DE BOMBERS DE CATALUNYA
Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya

Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya

por MASTER D
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online, Semipresencial

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques, les físiques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

En aquest curs de bomber estudiaràs amb el millor temari, sempre actualitzat, i professors experts i entrenadors que et guiaran en tot el procés de la teva oposició. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions.

Fa 28 anys que ajudem opositors de bomber a aconseguir la seva plaça a Catalunya. Prepara't Ja amb MasterD.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Convocatòria Bombers Catalunya 2023

Aquestes han estat les places convocades per a les oposicions de bombers a Generalitat de Catalunya:​

- Convocatòria Bombers 2019: 250 places.

- Convocatòria Bombers 2021: 250 places.

- Convocatòria Bombers 2022: 240 places.

- Convocatòria Bombers 2023: 240 places.

✍ Metodología

Acadèmies de Preparació
- Centres en tota Catalunya

Preparació d Oposicions
- 27 anys dâ¿¿experiència

Simulacres d Examen
- Similars als exàmens oficials

Test Psicotècnics
- Aprèn a resoldre els test

Prepara l Entrevista Personal
- Ens basem en casos reals

Preparació Proves Físiques
- Sistema Personal Trainer 360

✔ Requisitos Cos de Bombers de Catalunya

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

- Per al Cos de Bombers de la Generalitat per modificació de la Llei 5/1994 de regulació dels Serveis de Prevenció publicada en el Diari de la Generalitat de (Llei 2/2021) de 31/12/2021 Batxiller o equivalent.

- Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació.

- Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C. L'edat mínima per obtenir aquest permís són els 21 anys, no obstant, segons la darrera modificació del Reglament General de Conductors.

- Posseir coneixements de nivell de suficiència de català i castellà (C1) o superior.

- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

- Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

- Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

- Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Des del 2020 la celiaquia no és causa d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH.

Bombers Generalitat, Extincion de Incendios, Bombero, Oposicions Bombers Barcelona

Temario Oposiciones Cos de Bombers de Catalunya 2023

Temari general

- Tema 1 Legislació: La Constitució espanyola: L'Estatut d'autonomia de Catalunya

- Tema 2 Legislació: El personal al servei de les administracions públiques

- Tema 3 Legislació: Llei 31/1995, de 8 de novembre

- Tema 4 Legislació: Llei 19/2020, del 30 de desembre

- Tema 5 Legislació: Llei 17/2015, del 21 de juliol

Temari específic

- Tema 6 Legislació: Llei 5/1994, de 4 de maig

- Tema 7 Legislació: Decret 276/2016, de 19 de juliol

- Tema 8 Física

- Tema 9 Naturalesa del foc

- Tema 10 Mètodes i agents extintors

- Tema 11 Química

- Tema 12 Hidràulica

- Tema 13 Electricitat

- Tema 14 Meteorologia

- Tema 15 Conceptes mèdics bàsics

- Tema 16 Vegetació

- Tema 17 Mecànica

- Tema 18 Motors

- Tema 19 Elements d'instal·lacions de fluids

- Tema 20 Mecànica de vehicles

- Tema 21 Risc químic

- Tema 22 Prevenció i protecció contra incendis

- Tema 23 Atenció sanitària

- Tema 24 Construcció

- Tema 25 Construcció

- Tema 26 Components i aparells elèctrics

- Tema 27 Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució

- Tema 28 Instal·lacions de gas i xarxes de distribució

- Tema 29 Cartografia

- Tema 30 Geografia física de Catalunya

- Tema 31 Geografia humana de Catalunya

- Tema 32 Organització administrativa a Catalunya

Compartir en:
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de MASTER D

Para poder trabajar en el cuerpo de bomberos, necesitarás una preparación específica para superar las diferente pruebas requeridas en las oposiciones de bombero que se convocan periódicamente. Prepara tu plaza y podrás cobrar una buena remuneración además de tener un empleo fijo. En MasterD preparamos convocatorias de bomberos c...


MASTER D

Pedir información
Destacado
Curso relacionado de MASTER D

¿Quieres ser bombero en Barcelona? Si esta es tu vocación no lo pienses más y empieza a prepararte ya. Empieza a prepararte ya y adelántate al resto de opositores. Consigue tu plaza de bombero en el ayuntamiento de Barcelona. En Master-D te preparamos para el 100% de las pruebas teóricas, incluida la entrevista personal...


MASTER D

Pedir información
Curso relacionado de OPOSICIONES FLOU

OPOSICIONES BOMBERO


Todas las Provincias de EspañaMatrícula abierta

Para ser bombero se necesita valentía, compromiso y preparación. Por ello los bomberos son uno de los colectivos profesionales mejor valorados en nuestro país. Sabemos que tu coraje y tu vocación de servicio a los demás es lo que te ha traído hasta aquí y ahora, para acceder al Cuerpo de Bomberos y disfrutar de un puesto de trab...


Pedir información
Curso relacionado de MASTER D

CURSO DE BOMBEROS DE NAVARRA


OnlineMatrícula abierta

¿Quieres trabajar de bombero en Navarra? Para ello tienes que superar las oposiciones de bombero en Navarra. En la academia MasterD te proporcionamos todo lo necesario para superar con éxito las pruebas teóricas y físicas de estas oposiciones. Aprobar las oposiciones de bombero en Navarra tiene las siguientes ventajas:


Pedir información
Curso relacionado de GEH FORMACION

OPOSICIONES AUXILIAR DE BOMBERO


Todas las Provincias de EspañaMatrícula abierta

¿Te gustaría dedicar tu vida al rescate de personas y a apagar incendios? Para muchos niños ser bombero es un sueño y para ti ahora es posible . Siempre que tengas la preparación adecuada puedes ingresar en el cuerpo de bomberos de la ciudad que prefieras. Por eso este curso te prepararás para poder presen...


Pedir información

Formación relacionada


Haz tu pregunta