Convocatorias Oposiciones de Agent Rural

Convocatorias Oposiciones de Agent Rural

OPOSICIONS DE AGENT AUXILIAR RURAL PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MASTER D
tos Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea Haver complert 18 anys i no superar els 65 Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc Si t’agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat...
 • Barcelona, Lleida, Gerona, Tarragona
 • MASTER D
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MASTER D
Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya. El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català...
 • Madrid Barcelona Todas
 • MASTER D
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENTE RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
INSTITUT ACCESS BARCELONA
Precio a consultar Objetivos Conocer la estructura de la Constitucion Española, asi como los derechos y deberes de los ciudadanos. Conocer las diferentes Administraciones Publicas incluidas en la administracion general del estado...
  Precio a consultar
 • Barcelona
 • INSTITUT ACCESS BARCELONA
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENTE RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
INSTITUT ACCESS BARCELONA
Precio a consultar Objetivos Conocer la estructura de la Constitucion Española, asi como los derechos y deberes de los ciudadanos. Conocer las diferentes Administraciones Publicas incluidas en la administracion general del estado...
  Precio a consultar
 • Barcelona, Mataró, Badalona
 • INSTITUT ACCESS BARCELONA
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT ACCESS BARCELONA
Objetivos Conèixer l’estructura de la Constitucio Espanyola, aixi com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Publiques incloses en lAdministracio general de l’estat...
 • Badalona
 • INSTITUT ACCESS BARCELONA
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT ACCESS BARCELONA
Protegeix la Natura i el Medi Ambient Fes-te Agent Rural de la Generalitat de Catalunya Si vols treballar en la defensa i protecció del medi ambient en tasques de prevenció i investigació d’incendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits, aquest és el teu futur professional.
 • Barcelona, Mataró, Badalona
 • INSTITUT ACCESS BARCELONA
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MASTER D
Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya. El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català...
 • Tarragona
 • MASTER D
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES AGENTE RURAL DE LA GENERALITAT
EFORMACIO
Presentándote a estas oposiciones podrás formar parte del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat. En nuestros centros, la preparación de la oposición se basa en clases presenciales personalizadas...
 • Terrassa
 • EFORMACIO
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
FORUM EDUCANS
Solo preparan alumnos de Catalunya
 • A Distancia
 • FORUM EDUCANS
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES COS D - AGENTS RURALS
GRUP PREPARAT
L’Administració Pública convoca cada any places de funcionari. Com hi pots accedir? Per mitjà d’una oposició. Què és una oposició? És un sistema de selecció de personal que utilitza l’Administració Pública per cobrir aquestes places lliures...
 • Tarragona
 • GRUP PREPARAT
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES CUERPO DE AGENTES RURALES
GRUP PREPARAT
La Administración Pública convoca cada año plazas de funcionario. ¿Cómo puedes acceder a una de ellas? Mediante una oposición. ¿Qué es una oposición? Es un sistema de selección de personal que utiliza la Administración Pública para cubrir plazas libres de funcionario...
 • Tarragona
 • GRUP PREPARAT
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
XENIUM
Precio a consultar Todos los cursos se imparten de manera presencial, semipresencial y online. GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS.
  Precio a consultar
 • Semipresencial, Presencial, Online, Barcelona
 • XENIUM
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
XENIUM
Precio a consultar GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100_ DELS TEUS DINERS. Solo se preparan alumnos de Barcelona ON LINE
  Precio a consultar
 • Semipresencial, Presencial, Online, Barcelona
 • XENIUM
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES AGENTE RURAL
QUIK FORMACIÓ
Si quieres trabajar en la protección del medio ambiente como agente rural esta es tu oposición. Funciones principales Funciones de vigilancia, inspección y colaboración en la gestión de las materias siguientes: espacios naturales protegidos terrestres y marítimos, reservas de caza y pesca y cualquier espacio natural con medidas de protección / prevención, vigilancia, detección e investigación de los incendios forestales / patrimonio forestal, etc...
 • Vilanova I la Geltrú
 • QUIK FORMACIÓ
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL GENERALITAT DE CATALUNYA
GEH FORMACION
Modalidad Semipresencial Requisitos del alumno Ser español o pertenecer a un estado miembro de la Unión Europea. Haber cumplido los 18 años y no haber superado la edad de 40 años. No padecer enfermedad o defecto físico que impida la ejecución de sus funciones...
 • Semipresencial, Presencial, Gerona
 • GEH
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENTE RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
GEH FORMACION
Presencial Mataró Los objetivos que persigue este curso son: Conocer la estructura de la Constitución Española, así como los derechos y deberes de los ciudadanos. Conocer las diferentes Administraciones Públicas incluidas en la administración general del estado...
 • Mataró
 • GEH
 • (+) Informacion GRATUITA
CURSO DE AGENT RURAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
GEH FORMACION
Presencial Mataró Conèixer lestructura de la Constitució Espanyola, així com els drets i deures dels ciutadans. Conèixer les diferents Administracions Públiques incloses en lAdministració general de lestat...
 • Mataró
 • GEH
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES AGENTE RURAL DE LA GENERALITAT
GEH FORMACION
Método: Presencial Idioma: Castellano Lugar: Barcelona
 • Barcelona
 • GEH
 • (+) Informacion GRATUITA
OPOSICIONES AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
AULA TUTOR BARCELONA
Descripción del proceso selectivo Primera prueba 1r ejercicio: Cuestionario-test de 100 preguntas 40 preguntas de la parte General del temario 60 preguntas de la parte Específica. 2º ejercicio: Supuestos prácticos...
 • Barcelona
 • AULA TUTOR BARCELONA
 • (+) Informacion GRATUITA

Convocatorias Oposiciones de Agent Rural


  Resultados: 19 cursos Valoración 0