1. Oposiciones
  2. Medio Ambiente
  3. Agent Rural
  4. Oposicion Cos Agents Rurals Generalitat Catalunya
CURSO DE PREPARACION OPOSICION AGENTS RURALS PARA LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Oposición Cos en Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

  • Lugar/Modalidad:

    ONLINE

  • Fechas:

    Modalidad Abierta


Descripción

El Cos dAgents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear en 1986 i és lúnic collectiu professional dedicat a la defensa del Medi ambient amb presència en tot el territori català. Si tagradaria treballar en la protecció del medi ambient com agent forestal a Catalunya aquesta és la teva oportunitat

Master-D vol que aprovis les oposicions dAgent Auxiliar Rural a Catalunya i per això ha inclòs dins de la seva oferta formativa aquest curs de preparació de les oposicions al Cos dAgents Rurals.

A causa de la importància que la societat ha començat a donar-li al medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió despecialitzar progressivament als agents forestals per a passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.

Els agents auxiliars rurals desenvoluparan activitats que participin en el bon coneixement del territori i del mitjà, i que es basin en la vigilància i inspecció, actuant en els casos dinfracció administrativa i de delicte mediambiental

Al treball dun agent auxiliar rural de Catalunya existeixen quatre àmbits principals de treball: prevenció i investigació dincendis forestals fauna protegida, caça i pesca recursos forestals i espais naturals protegits.

Aquest curs per a preparar les oposicions al Cos dAgents Rurals taportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves daccés a agent forestal de Catalunya.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


✔ Requisitos Oposición Cos en Agents Rurals para la Generalitat de Catalunya

Requisitos generales

Tenir la nacionalitat espanyola o la d`un dels altres membres de la Unió Europea

Haver complert 18 anys i no superar els 65

Posseir el títol de graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent

Posseir el permís de conduir de la classe B o equivalent

Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de la plaça o lloc al que s`aspira

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per el desenvolupament de les funcions públiques

Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l`obtenció del permís d`ús d`armes de foc

Seguridad Ciudadana, Seguridad Publica
¿Has realizado el curso? Comparte tu opinión
Compartir en:
SOLICITA INFORMACIÓN

También te pueden interesar estos Programas Destacados


Destacado
Curso relacionado de MASTER D

El curso para preparar la oposición de ayudante técnico de medio ambiente para Andalucía te facilita formación necesaria para esta oposición del grupo C. El curso de ayudante técnico de medio ambiente para Andalucía tiene como finalidad conseguir una plaza en la Administración realizando labores relacionadas con la conservación...


MASTER D

Destacado
Curso relacionado de MASTER D

Oposiciones Agente Medio Ambiental


OnlineMatrícula abierta

¿Te preocupa el medio ambiente? ¿Quieres trabajar y desarrollar una carrera profesional al cuidado de la naturaleza y sus recursos? No lo dudes y presentante a una de las plazas que el Estado publica como Agente Medioambiental del Estado. En la academia MasterD trabajamos para ofrecerte una preparación integral en cada un...


MASTER D

Destacado
Curso relacionado de FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Información de la Institución Formación Universitaria es la Institución Académica líder en España en Enseñanza Técnico Profesional. Nuestra misión es proporcionar a todos nuestros alumnos una enseñanza totalmente actualizada que los capacite rápidamente para conseguir empleo, para promocionarse profesionalmente o p...


FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Curso relacionado de MASTER D

Si t'agrada la natura, ara pots aconseguir una feina fixa i ben remunerada a Catalunya com a agent auxiliar rural per a la Generalitat. Com ja deus saber, els agents auxiliars rurals cobren aproximadament 2.000€ al mes i treballen en contacte directe amb la natura. Aquesta possibilitat encaixa en els teus plans de futur. Prepara...


Curso relacionado de MASTER D

¿Te gusta la naturaleza y trabajar en el medio natural? El curso de agente de protección de la naturaleza para Aragón te prepara para aprobar esta oposición y obtener una plaza fija para trabajar en contacto con el medio ambiente. Trabaja en Aragón como agente forestal y accede a una profesión con futuro en contacto direc...


Curso relacionado de MASTER D

El curso para preparar la oposicion de agente forestal para la comunidad de Madrid desarrolla el temario que aparece en las convocatorias. El curso de agente forestal para Madrid consta de una parte general y otra especifica con temas como flora y fauna, espacios naturales, legislacion medioambiental, etc. Con el curso preparato...


Formación relacionada


Haz tu pregunta