Administración Local y Autonómica foto 5

Curso Oposición Auxiliar Administratiu de Les Corporacions Locals

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Administración Pública Local
  4. /
  5. Oposiciones de Corporaciones Locales
  6. /
  7. Curso Oposicion Auxiliar Administratiu Les Corporacions Locals
  • Lugar/Modalidad:

    Este curso lo puedes hacer de forma presencial en toda España y también en modalidad ONLINE


Descripción

Aconseguir una ocupació fixa com funcionari de Corporacions Locals pot estar a labast de qualsevol persona que sho proposi amb aquest curs de preparació de les oposicions dAuxiliar Administratiu dels Corporacions Locals.

El curs dauxiliar administratiu de les corporacions locals de Catalunya et capacita per superar aquestes oposicions del grupo C2.

Les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places dAuxiliar Administratiu a les quals es poden presentar tots aquells que compleixin els requisits exigits per la institució convocant i que es preparin els temes marcats per a cadascuna de les proves daccés.

Les funcions principals dun auxiliar administratiu estan relacionades amb el treball doficina, ja bé sigui tramitant correspondència, recepcionant documents, atenent trucades telefòniques, arxivant documents, tramitant expedients, actualitzant lagenda o utilitzant la maquinària doficina (fotocopiadores i ordinadors).

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball segur i indefinit.

Estudia les oposicions amb aquest curs preparatori de les oposicions dauxiliar administratiu i podràs treballar en els ajuntaments de Lleida, Tarragona, Barcelona o Girona, entre daltres de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Toferix un preparador personal i un tutor especialitzat, material didàctic completament actualitzat i lexclusiu sistema destudi P8.10 que et garanteix lAprovat segur amb notes iguals o superiors al 8 sobre 10.

Anualment es convoquen gran quantitat de places dauxiliar administratiu. Una daquestes places duu el teu nom.

🏅Acreditaciones que tiene la oposición


Requisitos Curso Oposición Auxiliar Administratiu de Les Corporacions Locals

Requisitos generales

- Ser español/a o ser miembro de un Estado de la Unión Europa.

- Tener cumplidos los 16 años de edad.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

- No hallarse inhabilitado penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. .

-Graduado en Educación Secundaria (ESO), FPI o equivalente.

-No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones. públicas

Helpdesk

Programas Relacionados Corporaciones Locales

OPOSICIONES EDUCADOR SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES

Con la preparación de la oposición a Educador/a Social conseguirás un empleo público apoyando a personas en riesgo de exclusión social. MasterD te prepara para superar con éxito las Oposiciones de Educación Social en Servicios Sociales. Ponemos a tu disposición todos los medios necesarios para superar las pruebas de la oposición...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

¿Quieres trabajar en Ayuntamientos o corporaciones locales realizando labores administrativas? ¿Quieres conseguir un trabajo estable y bien remunerado? Son los trabajadores encargados de tareas de atención al público, recepción de correo, archivos, realización de documentos, registro de expedientes y todo tipo de tareas...

OPOSICIONS DE AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Aconseguir una feina com a administratiu amb una bona remuneració pot considerar se tenir un bon treball. Si a això hi afegim tenir la seguretat que el treball és per sempre, llavors és la teva feina ideal. A Master-D t’ajudem a aconseguir el treball de la teva vida a Catalunya perquè et proporcionem la formació més completa.

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Con el curso de Oposiciones de Auxiliar Administrativo de la Administración Pública que te ofrecemos en esta sección, adquirirás todos los conocimientos necesarios para poder presentarte a las oposiciones de auxiliar administrativo de cualquier organismo y localidad. De esta manera, con un úni...