Enfermería foto 2

Oposiciones Auxiliar D'Infermeria D'Atenció Primària Ics

  1. Oposiciones
  2. /
  3. Oposiciones de Enfermería
  4. /
  5. Oposiciones de Enfermería a Distancia
  6. /
  7. Oposiciones Auxiliar Infermeria Atencio Primaria Ics
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: A Distancia


Descripción

Solo preparan alumnos de Catalunya

Descripció del procés selectiu

Fase Oposició

1er exercici:

Consistirà en la resolució d’un test i/o supòsits pràctics relatius al contingut del temari.

2n exercici:

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova: Examen de coneixements de llengua catalana en el cas de no acreditar nivell A. Segona prova Examen de coneixements de llengua castellana (Exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

3r exercici:

Consistirà en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte de convocatòria.

Fase Concurs

Barem de mèrits de la fase de concurs oposició

1. Formació acadèmica (fins a un màxim de 7,50 punts)

2. Cursos de perfeccionament professional adreçats a auxiliars d'infermeria (fins a un màxim de 12,50 punts).

3. Experiència professional (fins a un màxim de 22,50 punts)

4. Altres activitats (fins a un màxim de 7,50 punts)

5. Coneixements de llengua catalana

Requisitos Auxiliar D'Infermeria D'Atenció Primària Ics

Titulació i altres requisits

Titulació: Formació Professional de tècnic en cures auxiliars d'infermeria o del títol de formació professional de primer grau branca sanitària.

Nivell de català exigit:: equivalent al certificat nivell A.

Temario Oposiciones Auxiliar D'Infermeria D'Atenció Primària Ics 2020

Tema 1 El Servei Català de la Salut. L’Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions d’atenció primària.

Tema 2 Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: drets i deures.

Tema 3 El Pla de Salut de Catalunya. Principis generals i específics per aquesta categoria.

Tema 4 Residus sanitaris: tipus i grups de residus sanitaris generats en els centres.

Classificació i tractament.

Tema 5 El programa de la sida. Prevenció i risc professional.

Tema 6 El programa “Vida als anys” PADES.

Tema 7 El treball en equip en l’atenció primària de salut. Organització i objectius.

Tema 8 Sistemes de registre en l’atenció primària.

Tema 9 Avaluació i garantia de qualitat en l’atenció primària. Metodologia.

Tema 10 Odontologia preventiva. Mesures higienicodietètiques. Tècniques de raspallada, tipus de raspall, risc de la seda dental, hàbits alimentaris.

Tema 11 Dentició temporal i permanent. Nomenclatura bucodental.

Tema 12 Càries dental. Índex CAO.

Tema 13 Instrumental odontològic i instrumentació.

Tema 14 Higiene. Desinfecció i esterilització.

Tema 15 Mecanismes preventius del fluor.

Tema 16 Higiene laboral. Risc professional.

Programas Relacionados Enfermería

CURSO DE FP TÉCNICO MEDIO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Obtén el Título Oficial de Formación Profesional de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, que te hace falta para trabajar en lo quieres. Prepárate rápida y fácilmente El curso preparatorio para la obtención del Título Oficial de Formación Profesional de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, medi...

FP GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

El curso de auxiliar de enfermería a distancia de Master D te preparara para que consigas el título oficial de fp grado medio de auxiliar de enfermeria y puedas trabajar en el sector sanitario. Un técnico auxiliar de enfermería puede desempeñar su trabajo en hospitales, ambulatorios, consultas, atención domiciliaria, resi...

FP EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Mensualidades a tu Medida. EL CURSO ES SEMIPRESENCIAL Y SE IMPARTE EN A CORUÑA, ASTURIAS Y MALLORCA....

CURSO DE CELADOR SANITARIO

El curso de Enseñanza Técnico Profesional de Celador Sanitario, se imparte mediante la metodología de enseñanza a distancia. Objetivos: El objetivo del curso es aplicar las técnicas de atención e información a pacientes y de movilización y traslado de pacientes en centros sanitarios Para que capacita: