SOLICITA INFORMACIÓN
Administración Local y Autonómica foto 5

Oposiciones Auxiliars Administratius de la Generalitat de Catalunya

A Distancia
Consultar Precio

Requisitos

Requisits

Titulació: Batxillerat elemental, FP I, EGB, ESO (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent
Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell C.

Descripción

Las academias de oposiciones Forum educans se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos.

Descripció del procés selectiu

Primera prova. Coneixements teòrics:

1er exercici

Competències professionals. Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.

2n exercici:

Coneixements.

Consta de dues parts:

1era: qüestionari test de 50 preguntes més 5 de reserva, sobre el contingut del temari

2ona: 10 supòsits pràctics breus amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.

Segona prova. Ofimàtica pràctica:

Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en l'elaboració d'un document i en l'aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l'aspirant), Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l'aspirant) així com de les bàsiques del sistema operatiu Windows.

Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana, si és el cas

Consta de dos exercicis:

1r exercici:

Coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.

2n exercici:

Coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Temario 2018

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

CURSOS DESTACADOS DE OPOSICIONES AUXILIARS ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA


OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Las Oposiciones Auxiliar Administrativo son semipresenciales en Bilbao.FUNCIONES...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO SESCAM

El curso Online de Oposición de Auxiliar Administrativo SESCAM te otorgará los conocim...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El curso de Auxiliar administrativo de la Comunidad de Madrid te permite aprobar la oposición y pode...

OPOSICIONES CORREOS Y TELEGRAFOS

¿Quieres trabajar en Correos y Telégrafos? ¿Quieres conseguir un trabajo establ...

OPOSICIONES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Prepara el acceso de plazas 2012/2013 de auxiliar administrativo . Solo tienes que superar las oposi...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO PATRONATOS EN GRANADA

La preparación de esta oposición tiene por objeto que los alumnos matriculados puedan ...

OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIPUTACIÓN DE ANDALUCÍA

La preparación de esta oposición tiene como objetivo que los alumnos matriculados pued...