Administración Local y Autonómica foto 15

Convocatorias Oposiciones de Administrativo Local A Distancia

 1. Oposiciones de Administración Local
 2. /
 3. Oposiciones de Administrativo Local
 4. /
 5. Convocatorias Oposiciones de Administrativo Local a Distancia
 • Curso de Trabajador Social

  AULA STUDYO

  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del Estado o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. (Estos requisitos so...

  • A Distancia
  • (+) Información
 • Oposiciones Cos de Titulats Superiors I Cos de Diplomats de la Generalitat de Catalunya


  Tema 12. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Tema 13. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. V. Organització de l'Administració i funció pública. L'Administ...

  • A Distancia
  • (+) Información
 • Oposiciones Administratius D' Ajuntaments


  Titulació i altres requisits Titulació: Batxillerat, FP II o equivalent. Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell C. Descripció del procés selectiu El exercicis varien segons l?Ajuntament o Administració Local al que es vulgui optar. En general consta de: 1. Test so...

  • A Distancia
  • (+) Información
 • Oposiciones Cos D'administratius de la Generalitat de Catalunya


  Titulació i altres requisits Titulació: Batxillerat, FP II o equivalent. Nivell de català exigit: equivalent al certificat nivell C. ...

  • A Distancia
  • (+) Información
 • Oposiciones Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

  GEH FORMACION

  Titulació i altres requisits - Titulació: títol d'enginyer tècnic, de diplomat universitari de primer cicle, d'arquitecte tècnic o qualsevol altre equivalent a aquests o de nivell superior. - Nivell de català exigit: coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (certifi...

  • Se imparte en toda España
  • (+) Información
 • Oposiciones Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

  GEH FORMACION

  Titulació i altres requisits Titulació: Llicenciatura o Tècnic Superior. Nivell de Català exigit: Equivalent al certificat nivell C. ...

  • Se imparte en toda España
  • (+) Información
 • Oposiciones Administrativo Corporaciones Locales

  GEH FORMACION

  Pruebas En una convocatoria de Administrativo de ayuntamientos las pruebas de acceso pueden consistir en: Prueba teorica en relacio...

  • Se imparte en toda España
  • (+) Información

Convocatorias Oposiciones de Administrativo Local A Distancia


  Resultados:  7   cursos